Home

"Zorg dat u op de hoogte bent van de juiste manier van voedsel behandeling"

Diensten

Hygiëne
Onder hygiëne wordt verstaan dat er zorg wordt gedragen dat de omgeving geen oorzaak is van ziekte- en gezondheidsklachten. We bereiken deze toestand door het nemen van hygiënische maatregelen in de omgeving en bij ons zelf.

Lees meer

Voedselveiligheid
Voedselveiligheid is een term om de veiligheid of onveiligheid van voedsel aan te geven. Veilig voedsel betekent dat je het product kunt eten zonder dat je er op de korte of de lange termijn ziek van wordt.

Lees meer

Hygiëne inspecties
Risico’s die de voedselveiligheid in gevaar brengen, wilt u voorkomen. SHSC helpt u daarbij met hygiëne-inspecties op locatie. Uw zaak wordt op diverse punten gecontroleerd en er wordt microbiologisch onderzoek gedaan.

Lees meer

Over ons

Service Haccp Safety Curaçao, voor advies, inspecties, certificering en zakelijke dienstverlening, is in het jaar 2016 opgericht. Het is een startende onderneming dat haar oorsprong heeft gevonden door de ervaring en kennis die mevrouw Clementina in Nederland heeft opgedaan. Het plan is in Nederland geboren en nu mevrouw Clementina zich op Curaçao heeft gevestigd is zij zover dat ze haar plan in werking wil zetten. Gezien de explosieve ontwikkelingen op het eiland Curaçao op het gebied van de voedselindustrie is dit het juiste moment om haar plan uit te voeren. Dit maakt de onderneming een uitstekende partner voor het beantwoorden en oplossen van hygiënische problemen in de voedselindustrie op Curaçao. Na een gedegen marktonderzoek op Curaçao, blijkt uit de cijfers dat er een grote behoefte is aan een professionele en onafhankelijke instantie waar men terecht kan voor vragen over de voedselindustrie en de certificering voor etablissementen die bezig zijn in de Curaçaose voedselindustrie.

Service Haccp Safety Curaçao richt zich op de gehele voedselindustrie. Service Haccp Safety Curaçao is een faciliterend bedrijf en zal een aantal programma’s voeren waarvoor de ondernemingen gecertificeerd (keurmerk) kunnen worden indien zij aan de voorwaarden voldoen. Hiervoor heeft Service Haccp Safety Curaçao technical partnerships afgesloten met gerenommeerde bedrijven als Bureau Veritas en Stichting Nederlands Bakkerij Centrum(NBC).

De missie van Service Haccp Safety Curaçao wordt als volgt weergegeven:
“Bij Service Haccp Safety Curaçao zijn we ervan overtuigd dat er veel rechtschappen ondernemers op Curaçao die in de voedselindustrie bezig zijn, die te lijden hebben onder de slechte naam die de culinaire markt heeft gekregen door bepaalde ondernemers die niet op een sociaal maatschappelijk verantwoorde manier te werk gaan. Service Haccp Safety Curaçao wil de voedselveiligheid vergroten om zodoende het bezoekend en betalend publiek op hun gemak te stellen door hun de zekerheid te verschaffen dat er op de juiste en correcte manier met het voedsel en drinken wordt omgegaan.”